Support teams


MASAAKI HATANO


FUYUHIKO TAKAHASHI


TEAM Luck / NORIHIKO KATSUTA


OSAMU FACTORY / OSAMU FUKUNAGA


PATRIK SANDELL(SWE)


TOMOKAZU NONAKA


MARK HIGGINS(UK)


HAN HAN(CHI)


 DEAN HERRIGE(AUS)


HIDEO ISHIZAKI


TETSURO SUGIMURA


HIROSHI SUDOH


HIROSHI FURUKAWA